Școală după școală

Afterschool

Programul “Școală după școală”

SEMIINTERNAT

 

Semiinternatul  școlii noastre își reia activitatea și în acest an școlar.

Activitatea pentru anul școlar 2016-2017 va fii coordonată de :

  1. Elena Barbu
  2. Pedagog Alexandra Siderias

Părinții care solicită înscrierea/reînscrierea  copilului la semiinternat va completa o cerere pe care o va depune la secretariat.

 

Director,

Prof. Marioara SIDERIAȘAfterschool1